Tạp dề vip nails vải dù chống thấm thêu logo

Tạp dề nails vải dù chống thấm
Kiểu dáng: may theo yêu cầu khách hàng.