Mũ cờ đỏ sao vàng

Mũ cờ đỏ sao vàng

Chất liệu: Kaki

In/thêu: Thêu logo

Màu sắc: Đỏ sao vàng