Tạp dề ngắn màu nâu đất

Tạp dề hàng may sẵn, may theo yêu cầu khách hàng